Zápisy

15. 9. 2015
Praha Motol
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 15.9.2015 v Praze ve Fakultní nemocnici v Motole.
12. 6. 2015
Nový Jičín
Zápis z ustanovující schůze revizní komise Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, konané dne 12.6.2015 v Novém Jičíně.
12. 5. 2015
Nový Jičín
Zápis ze schůze členské základny Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, konané dne 12.5.2015 v Novém Jičíně.
9. 4. 2015
Brno
Zápis ze schůze výboru společnosti Radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, konané dne 9.4.2015 v Brně.
11. 2. 2015
Nový Jičín
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 11.2.2015 v Novém Jičíně.
14. 1. 2015
Praha
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 14.1.2015 v Praze, ve Fakultní nemocnici v Motole.
8. 12. 2014
MOÚ Brno
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 8.12.2014 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
4. 11. 2014
Praha
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 4.11.2014 v Praze, ve FN na Královských Vinohradech.
15. 9. 2014
Praha
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 15.9.2014 v Praze, ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech.
26. 5. 2014
Praha
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 26.5.2014 v Thomayerově nemocnici v Praze.
25. 4. 2014
Brno
Zápis ze schůze výboru SROBF, konané dne 25.4.2014 v rámci XX. BOD v Brně.
24. 3. 2014
Kladno
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 24.3.2014 v nemocnici v Kladně.
|<< 2 34 >>|
1