Výbor a revizní komise

Členové výboru a revizní komise ve funkčním období od 2019 do 2023.

Výbor SROBF

Předseda:
Prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

Místopředseda:
Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Vědecký sekretář:
Doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

Pokladník:
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Členové:

Ing. Anna Kindlová
Ing. Stanislav Machala
Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Revizní komise

Předseda:
MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.

Členové:
MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
Ing. Tomáš Procházka

 
4