Výbor a revizní komise

Členové výboru a revizní komise ve funkčním období od 2015 do 2019.

Výbor SROBF

Předseda:
Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Místopředseda:
Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Vědecký sekretář:
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Pokladník:
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Členové:
Ing. Stanislav Machala
Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Ing. Lenka Petýrková Janečková
Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

Revizní komise

Předseda:
MUDr. Magda Macháňová

Členové:
MUDr. Běla Malinová
Ing. Ivana Horáková, CSc.

4