Pro odborníky

Termíny a místa konání atestací a kurzů

Plán atestačních zkoušek, předatestačních stáží a povinných kurzů pro rok 2018.

Atestace

(místa jsou určena principem rotace - „podle abecedy“)

16. 5. 2018 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
28. 11. 2018 Onkologická klinika 2. LF UK Praha

Specializační předatestační stáž zakončené testem

(místa jsou určena principem rotace - „podle abecedy“)

5. 3. - 16. 3. 2018 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
15. 10. - 27. 10. 2018 Onkologická klinika 2. LF UK Praha

Kurz z radiační ochrany pro aplikující odborníky

8. 10. - 12. 10. 2018 3. LF UK, FN Kr. Vinohrady, Praha

Kurz Radiační onkologie

(Povinné jednodenní kurzy; 5 x 6 hod.; nutné absolvovat všechny – 1x za dobu specializační přípravy)

1. Radiologická fyzika (6 hod.)
10. 4. 2018 1. LF UK, Praha – Bulovka
11. 9. 2018 3. LF UK, FN Kr. Vinohrady, Praha

2. Biologie nádorů (6 hod.)
18. 9. 2018 3. LF UK, FN Kr. Vinohrady, Praha

3. Zevní radioterapie a brachyterapie (6 hod.)
26. 3. 2018 FN Hradec Králové

Bližší informace pro přihlášení a program kurzu je na stránkách LF UK v Hradci Králové.
https://www.lfhk.cuni.cz

4. Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika (6 hod.)
23. 3. 2018 LF MU, Brno – Masarykův onkologický ústav 

Bližší informace pro přihlášení a program kurzu je na stránkách LF MU Brno.  http://www.med.muni.cz

3. 10. 2018 1. LF UK, Praha - Bulovka

5. Cytotoxická chemoterapie, biologická a hormonální terapie (6 hod.)
10. 5. 2018 LF MU, Brno – Masarykův onkologický ústav

Sestavil: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

6