Pro odborníky

Termíny a místa konání atestací a kurzů

v r. 2023: jaro:   Olomouc, LF UP
           podzim:  Praha, 3.LF UK

v r. 2024: jaro:  Ostrava, LF OU
           podzim: Praha, 1.LF UK

v r. 2025: jaro:  Plzeň LFP UK
           podzim: Praha, 2.LF UK

v r. 2026: jaro:  Hradec Králové, LFHK UK
           podzim: Brno, LF MU

v r. 2027: jaro:  Praha, 3.LF UK
           podzim: Olomouc, LF UP

v r. 2028: jaro:  Ostrava, LF OU
           podzim: Praha, 1.LF UK

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie – verze IX/2021 - ZDE

Plán atestačních zkoušek, předatestačních stáží a povinných kurzů pro rok 2024 - ZDE

Předatestační test - otázky - ZDE

Atestační otázky - aktualizace platná od roku 2023 - ZDE


za správnost odpovídá doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

6