Historie Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) ČLS JEP vznikla v únoru 1990.

Předsedové SROBF

1990 - 2001 MUDr. Zdeněk Chodounský, Radioterapeutické oddělení FNKV Praha

2001 – 2002 MUDr. Hana Stankušová, CSc., Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole

2002 - 2009 prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

2009 - 2011 doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., Radiologické centrum Pardubice

2011 - 2019 prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

2019            doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

4