Pro odborníky

Vzdělávací systém nelékařů

Vzdělávací systém radiologických fyziků viz Česká společnost fyziků v medicíně.

6