Probíhající a připravované multicentrické studie

Vážené kolegyně a kolegové,

jelikož jsem opakovaně avizoval svoje přání a vizi užší spolupráce v našem oboru, dovoluji si níže odkázat na projekty, které tuto kooperaci umožňují či rozšiřují. Na těchto studiích lze jistě participovat i mimo oficiální strukturu grantu po dohodě s kontaktní osobou. Současně tímto prostorem vytváříme platformu pro prezentaci připravovaných projektů se záměrem spolupráce mezi KOC.

Jsem přesvědčen, že je to možná cesta, jak omezit fragmentaci a atomizaci našeho úsilí o lepší onkologickou péči a případné akademické zviditelnění radiační onkologie v ČR.

Probíhající multicentrické studie

NU22-03-00159 Radiomická analýza strukturální magnetické rezonance v diferenciální diagnostice poradiačních změn a skutečné progrese po cílené stereotaktické radioterapii mozkových metastáz

Řešitel: doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Kontaktní osoba: doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. (tomas.kazda@mou.cz)

Projekt ke stažení ZDE

 


NU22-03-00435 FMISO-based adaptivní radioterapie nádorů hlavy a krku - prospektivní multicentrická studie

Řešitel: doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

Kontaktní osoba: doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. (dolezelm@email.cz)

Projekt ke stažení ZDE


 

NU22-10-00479 Optimalizace frakcionačních režimů radioterapie patních ostruh: Monocentrická prospektivní randomizovaná open-label studie

Řešitel: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Kontaktní osoba: doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. (slampa@mou.cz)

Projekt ke stažení ZDE

 


NU20-03-00148 Diagnostika a management pacientů s glioblastomem s časnou progresí před zahájením
adjuvantní onkologické léčby

Kontaktní osoba: doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. lakomy@mou.cz

Projekt ke stažení ZDE


Připravované multicentrické studie

1