Kontakt

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Sokolská 31, 12026 Praha 2
www.cls.cz 

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
Sekretariát: Eva Vyroubalová, FN Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
E-mail: eva.vyroubalova@fnol.cz
Telefon: +420 588 443 897

1