Kontakt

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Sokolská 31, 12026 Praha 2
www.cls.cz 

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
Sekretariát: Eva Špačková, Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
E-mail: eva.spackova@fnhk.cz
Telefon: +420 495 832 176

1