Pro odborníky

Radiační onkologie založená na důkazech

Nová edukační část webu SROBF poskytuje v několika sekcích odkazy na vybranou vědeckou literaturu, ze které vychází radiační onkologie založená na důkazech. Onkologická léčba je komplexní – proto se informace netýkají pouze radiační onkologie, ale současně interní a chirurgické onkologie. SROBF ani autoři si nekladou za cíl suplovat doporučené postupy mezinárodní či národní, ani jim konkurovat, pouze předkládají relevantní a aktuální data.

Pravidelná aktualizace:  Duben 2024.

prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

astra zeneca

6