Pro odborníky

Radiační onkologie v ČR

V České republice je v současné době v provozu 50 lineárních urychlovačů (včetně dvou přístrojů pro tomoterapii a jednoho cyberknife), jeden zdroj pro protonovou léčbu, 7 ozařovačů pro zevní radioterapii s radioaktivním kobaltovým zdrojem, 1 Leksellův gammanůž, 30 přístrojů pro kilovoltážní rtg terapii a 16 přístrojů pro HDR brachyterapie.

Nádorovou a/nebo nenádorovu radioterapii v České republice poskytuje nyní 35 pracovišť radiační onkologie/radioterapie, z toho 22 pracovišť je vybaveno alespoň jedním lineárním urychlovačem, jedno pracoviště aplikuje léčbu protonovým svazkem, 4 pracoviště jsou vybaveny pouze kobaltovým ozařovačem pro zevní radioterapii a jedno pracoviště je vybaveno Leksellovým gammanožem pro kraniální stereotaktickou radioterapii. Šest pracovišť zajišťuje pouze nenádorovou radioterapii pomocí kilovoltážní radioterapie na rtg ozařovači.    

 

Národní radiologické standardy

Poskytování léčebného ozáření na jednotlivých pracovištích radiační onkologie/radioterapie je legislativně ošetřeno na základě požadavků §70 odst. 5 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, pomocí tzv. Národních radiologických standardů. V NRS jsou zpracovány zásady radikální radioterapie, stereotaktické radioterapie, stereotaktické radiochirurgie, radioterapie s modulovanou intenzitou svazku, paliativní radioterapie a brachyradioterapie u nemocných se zhoubnými novotvary a zásady nenádorové radioterapie.

Aktuální verze Národních radiologických standardů pro radiační onkologii byla publikována ve Věstníku MZ ČR 2/2016 ze dne 26.ledna 2016. Celý věstník lze najít zde.

Samostatný Standard pro radiační onkologii 2016 je ke stažení zde.

6