Pro odborníky

Pro pořadatele vzdělávacích akcí

 • Výbor SROBF může udělit podporu nebo záštitu vzdělávacím akcím, na kterých je významným způsobem zastoupen obor radiační onkologie. 
 • Akce je v souladu se zaměřením a cíli Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, z.s.
 • Komerční prezentace nemohou tvořit více než 20% programu.
 • V žádosti o podporu je nutné uvést následující údaje:
  • název akce
  • pořadatel a organizátor akce
  • datum a místo konání
  • složení organizačního výboru
  • téma a program akce, případně pozvaní přednášející
  • kontaktní adresa (jméno, pracoviště či společnost, e-mail, telefon)
 • Udělení podpory nebo záštity je bezplatné.
 • Žádost o podporu nebo záštitu SROBF prosíme odeslat na: eva.spackova@fnhk.cz a renata.soumarova@fnkv.cz.


Přehled akcí s odkazy

6