Pro odborníky

Pro odborníky

Radiační onkologie je samostatným základním medicínským oborem, který se zabývá komplexní nechirurgickou léčbou zhoubných nádorů (ZN). Radiační onkologie vychází z vědeckých poznatků nádorové biologie, radiobiologie, radiologické fyziky a klinické farmakologie. Předmětem oboru je komplexní nechirurgická léčba ZN, tj. léčebná aplikace ionizujícího záření (radioterapie) a aplikace protinádorových léků (chemoterapie, hormonální terapie a biologická terapie).

Vedle terapie ZN patří do oboru epidemiologie, prevence a screening ZN, nádorová genetika, diagnostika, dispenzarizace, symptomatická léčba, posudková činnost a výzkum. Radiační onkologie zahrnuje rovněž aplikaci neionizujícího záření u ZN a aplikaci ionizujícího a neionizujícího záření u vybraných nenádorových onemocnění.

Cíl oboru

Cílem oboru je zajistit na vysoké odborné úrovni a ve spolupráci s ostatními medicínskými obory, zejména s oborem klinické onkologie, léčbu nádorových a vybraných nenádorových onemocnění. Léčebná aplikace ionizujícího záření probíhá dle radiologických standardů pracovišť, které jsou v souladu s národními radiologickými standardy.

Hlavní náplň oboru

Hlavní náplní oboru je léčba zhoubných nádorů a některých nenádorových onemocnění především s využitím ionizujícího i neionizujícího záření a systémové protinádorové léčby (chemoterapie, biologická terapie, hormonální terapie). Nedílnou součástí oboru je podpůrná léčba, poléčebné sledování a symptomatická léčba.

6