Pro odborníky

Specializační vzdělávání

Radiační onkologie je podle platné legislativy z hlediska specializačního vzdělávání samostaným lékařských oborem, který navazuje na obecný interní kmen. Požadavky na rozsah specializačního vzdělávání v rámci obecného kmene i vlastního specializačního výcviku se mohou lišit na základě zařazení lékaře do konkrétního vzdělávacího programu.

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy jsou publikovány ve věstnících Ministerstva zdravotnictví ČR podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny a místa konání atestací a kurzů

Podrobnosti o vzdělávacím systému fyziků jsou na stránkách Českého svazu fyziků v medicíně

6