Název souboru Popis
planCheck-fnmotol

Skript pro kontrolu základních parametrů ozařovacího plánu (Aria verze 15.6.04),

Denis Dudáš, Denis.Dudas@fnmotol.cz

stereotactic_index_table-fnmotol

Skript pro vyhodnocení základních indexů stereotaktické radioterapie (Aria verze 15.6.04),

Denis Dudáš, Denis.Dudas@fnmotol.cz

Prostata + BSV MOU Brno

RapidPlan model ver. 15.6.04
PROSTATA+BSV

PTV2 = prostata; 21 x 3.0 = 63,0 Gy
PTV1-PTV2 = BSV; 21 x 2.7 = 56,7 Gy

Vytvářeno pro VMAT techniku ozařovačem Varian TrueBeam

Tomáš Procházka
tprochazka@mou.cz

1