Pro odborníky

Vážení kolegové,

v současné době jsme svědky prudkého technologického rozvoje, kterého radiační onkologie v posledním desetiletí dosahuje. Tento pokrok není zapříčiněn pouze hardwarovým vybavením, nýbrž zejména velkým množstvím inovativního softwaru – deformabilní registrací, adaptivní radioterapií, knowledge-based plánováním, skriptingem a dalšími.

Rychlost tohoto vývoje nás všechny nutí stále více kooperovat, abychom tento potenciál plně využili. Proto se výbor SROBF rozhodl vyčlenit na svých internetových stránkách prostor ke sdílení a spolupráci (například templatů pro RapidPlan či vlastní skripty) pro všechny členy naší komunity. 

Je zřejmé, že SROBF nezodpovídá za kvalitu či radiační bezpečnost uploadovaných souborů, nicméně plně podporuje jejich vzájemnou výměnu a spolupráci.

Jsem přesvědčen, že díky kooperaci a Vaší invenci bude tento virtuální prostor a sekundárně i radioterapie v ČR vzkvétat.

 

doc. MUDr. Martin Doležel, PhD.

Pokračovat na Cloud

Seznam dostupných souborů na Cloudu

6