Pro odborníky

Události

19. 6. 2019
15. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky v Hradci Králové.
Patnáctá konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky se bude konat ve dnech 19. – 21. června 2019 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Pozvánky budou rozeslány a publikovány na www.srobf v krátké době.
8. 5. 2019
13th International Gastric Cancer Congress
Ve dnech 8. – 11. května 2019 se v Praze koná Mezinárodní kongres o karcinomu žaludku (13th International Gastric Cancer Congress).  
20. 6. 2018
14. konference SROBF
14. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, která se koná ve dnech 20. – 22. 6. 2018 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.
13. 5. 2018
ESTRO kurz „Target volume determination – from imaging to margins“
13.- 16. května se v Praze koná ESTRO kurz „Target volume determination – from imaging to margins“. Pro účastníky z ČR je poplatek redukovaný na 350 euro.
19. 3. 2018
Best of ASTRO 2017
Best of ASTRO 2017 dne 19. 3. 2018 v Kongresovém centru Kunětická Hora Dříteč.
4. 10. 2017
Studentská konference radiologické fyziky III
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce – Oddělením lékařské fyziky Vás srdečně zve na třetí ročník Studentské konference radiologické fyziky.
22. 6. 2017
13. konference SROBF
13. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, která se koná ve dnech 22. – 23. 6. 2017 v Žerotínském zámku Nový Jičín. 
13. 3. 2017
Telemedicína 2017
XIII. ročník mezinárodního kongresu informačních technologií ve zdravotnictví "Telemedicína Brno 2017", který dne 13. března 2017 pořádá Radiologická společnost ČLS JEP a Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno. 
1
6