O společnosti

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF) sdružuje odborníky medicínských oborů radiační onkologie, radiologická fyzika a radiobiologie.

Radiační onkologie

Radiační onkologie je samostatným lékařským oborem, který se zabývá prevencí, diagnostikou a terapií zhoubných nádorů se zaměřením zejména na léčebné aplikace ionizujícího záření. Vychází z vědeckých poznatků biologie nádorů, radiobiologie, radiologické fyziky a farmakologie, které aplikuje v léčbě řady chorobných stavů, především však zhoubných nádorů.

Radiologická fyzika

Radiologická fyzika je oborem vycházejícím z teoretické fyziky a zabývá se využitím ionizujího záření v medicině. Tento obor na pracovištích radiančí onkologie reprezentují radiologičtí fyzici, jejichž kompetencí je zajištění fyzikální stránky léčebné aplikace ionizujícího záření, včetně zajištění radiační ochrany a dozimetrie.

Radiobiologie

Radiobiologie je výchozím teoretickým oborem radiační onkologie. Zabývá se účinky ionizujícího záření na živé organizmy, v rámci radiační onkologie účinky na nádorové buňky i zdravé tkáně.

4