Pro odborníky

Standardy radiační onkologie

Národní radiologické standardy – radiační onkologie.

Aktuální verze Národních radiologických standardů pro radiační onkologii byla publikována ve Věstníku MZ ČR 2/2016 ze dne 26. ledna 2016. Celý věstník lze najít zde.

Samostatný Standard pro radiační onkologii 2016 je ke stažení zde.

Aktualizované Národní radiologické standardy – radiační onkologie zpracovávají zásady radikální radioterapie, stereotaktické radioterapie, stereotaktické chirurgie, radioterapie s modulovanou intenzitou svazku, paliativní radioterapie a brachyterapie u nemocných se zhoubnými novotvary a zásady nenádorové radioterapie. Dále jsou uvedeny pracovní postupy specifické pro jednotlivé nádorové lokalizace. Jejich cílem bylo formulovat obecné zásady respektující medicínu založenou na důkazech a zároveň neomezovat variabilitu možných postupů.

Národní radiologické standardy pro radiační onkologii slouží pro tvorbu místních standardů na jednotlivých pracovištích, které by měly být vytvořeny do 26.ledna 2017. Do té doby pracoviště postupují dle Národních radiologických standardů pro radiační onkologii vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR ve Věstníku MZČR 9/2011.

V Hradci Králové dne 16.2.2016

Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Předseda SROBF ČLS JEP

6