Zápisy

20. 6. 2019
Hradec Králové
Zápis z Členské schůze SROBF ČLS JEP konané 20.6.2019 v Hradci Králové
17. 5. 2019
Dříteč
Zápis z ustanovující schůze výboru a revizní komise Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pro období 2019-2023 konané dne 17.5.2019 v Dříteči
18. 3. 2019
Dříteč
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 18.3.2019 v Kongresovém centru Kunětická hora v Dříteči.
21. 1. 2019
PragueOnco
Zápis ze schůze výboru SROBF konané dne 25.1.2019 během konference PragueOnco.
10. 12. 2018
Praha
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP,konané dne 10.12.2018 v Praze na Radioterapeutické a onkologické klinice Fakultní nemocnicena Královských Vinohradech.
17. 10. 2018
FNKV Praha
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 17.10.2018 v Praze na Radioterapeutické a onkologické klinice Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech.
21. 6. 2018
Hradec Králové
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 21.6.2018 v Hradci Králové.
17. 5. 2018
Brno
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 17.5.2018 během Brněnských onkologických dnů.
12. 4. 2018
Dříteč
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 12.4.2018 v Dříteči.
19. 3. 2018
Dříteč
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 19.3.2018 v Dříteči.
30. 1. 2018
Praha Motol
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 30.1.2018 v Praze na Klinice onkologie a radioterapie FN v Motole.
27. 11. 2017
Praha
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 27.11.2017 v Praze na Klinice onkologie a radioterapie FN Královské Vinohrady.
12 3 4 >>|
1