22. 6. 2023

Plzeň

Zápis z ustavující schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP konané dne 22.6.2023 v rámci konference SROBF

1