Přihláška do SROBF

 1. Zájemce o členství ve SROBF ČLS JEP musí vyplnit Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně, organizační složky Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Přihláška ke stažení je zde. Podmínky členství v ČLS JEP najdete ve stanovách na stránkách ČLS JEP.
 2. Přihlášku zájemce o členství odešle na adresu:
  doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
  vědecký sekretář SROBF
  Onkologická a radioterapeutická klinika
  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34
 3. Přijetí zájemce do odborné společnosti je projednáno na nejbližším jednání Výboru SROBF.
 4. Zájemce je následně zařazen do centrální evidence členů ČLS JEP. Seznam Výborem nově schválených členů je obsažen v zápisu z jednání výboru.
1