Přihláška do SROBF

 1. Zájemce o členství ve SROBF ČLS JEP musí vyplnit Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně, organizační složky Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Přihláška ke stažení je zde. Podmínky členství v ČLS JEP najdete ve stanovách na stránkách ČLS JEP.
 2. Přihlášku zájemce o členství odešle elektronicky na adresu:
  radka.lohynska@ftn.cz (vědecký sekretář)
  a v kopii:
  milan.vosmik@fnhk.cz (pokladník)
  tereza.drbohlavova@bulovka.cz (revizní komise)
 3. Přijetí zájemce do odborné společnosti je projednáno na nejbližším jednání Výboru SROBF.
 4. Zájemce je následně zařazen do centrální evidence členů ČLS JEP. Seznam Výborem nově schválených členů je obsažen v zápisu z jednání výboru.
1