13. 9. 2023

Hradec Králové

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP konané dne
13.9.2023 v Hradci Králové + příloha Protonová terapie

1