17. 5. 2019

Dříteč

Zápis z ustanovující schůze výboru a revizní komise Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pro období 2019-2023 konané dne 17.5.2019 v Dříteči

1