20. 1. 2020

Olomouc

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP konané dne 20.1.2020 v Olomouci.

1