22. 3. 2021

Olomouc

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP konané dne 22.3.2021 v Olomouci.

1