15. 2. 2023

Volby do výboru a revizní komise SROBF 2023

 

Výbor SROBF vyhlásil jednokolové elektronické volby do výboru a revizní komise, v termínu od 31.3. do 23.4.2023.

Výbor zvolil volební komisi ve složení: Ing. Ivana Horáková

MUDr. Běla Malinová

MUDr. Magda Macháňová

MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

MUDr. Pavel Škrobánek

(Kontaktní e-mail volební komise je cwiertka@fnol.cz)

 

 

Výbor SROBF schválil per rollam harmonogram a formu voleb:

 1. Vyhlášení jednokolových elektronických voleb do výboru a revizní komise v termínu od 31.3. do 23.4.2023. Bude voleno 9 členů výboru (7 lékařů a 2 fyzici) a 3 členové do revizní komise (2 lékaři a 1 fyzik). Termín do 31.1.2023

 2. Volba volební komise výborem SROBF. Termín do 31.1.2023

 3. Volba předsedy volební komise - zajistí (v případě zvolení do volební komise) dr.Cwiertka do 31.1.2023.

 4. Opakované výzvy členům SROBF ke kontrole kontaktní e-mailové adresy u ČLS JEP. Zaslání případné změny na cle@cls.cz, včetně zveřejnění na stránkách SROBF. Termín do 20.3.2023

 5. Oznámení přání člena SROBF nebýt volen do výboru SROBF, do revizní komise SROBF nebo do obou orgánů na kontaktní adresu volební komise, která bude zveřejněna na webových stránkách SROBF. Termín do 20.3.2023

 6. Volební komise upraví volební lístek, který vstupně zahrnuje všechny řádné členy SROBF (bez členů volební komise, kteří dle volebního řádu nemohou kandidovat), tak aby z volebního lístku byli odstranění členové SROBF, kteří projevili přání nebýt volen do výboru nebo revizní komise. Termín 21.3.-30.3.2023

 7. Elektronické volby - zahájení 31.3.2023, ukončení 23.4.2023.

 8. Jednání volební komise k výsledku voleb (navržen termín 25.4.), potvrzení souhlasu zvolených členů výboru a revizní komise, vyhlášení výsledků voleb na stránkách www.srobf.cz - od 24.4. do 7.5.2023. 

 1. Lhůta na odvolání a podání stížnosti na průběh voleb je 30 dní ode dne vyhlášení výsledků voleb (pokud by výsledky byly vyhlášeny 25.4.2023, pak lhůta pro odvolání a stížnosti bude do 25.5.2023 včetně) na kontaktní adresu volební komise.

 2. První zasedání nově zvoleného výboru s volbou předsedy, vědeckého sekretáře, pokladníka a revizní komise s volbou předsedy revizní komise proběhne na konferenci SROBF ve dnech 22.-23.6.23.

 3. Zhotovení zprávy a zápisu o volbách zajistí volební komise do 31.7.2023.

1