Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP sdružuje odborníky v medicínských oborech radiační onkologie, radiologická fyzika a radiobiologie.
International Federation of Head and Neck Oncologic Societies World Tour 2016
5. – 7. října 2016 Praha
International Federation of Head and Neck Oncologic Societies

SEZNAM DIAGNÓZ PRO PROTONOVOU LÉČBU
schválený Společností radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP.
Seznam diagnóz pro protonovou léčbu