3. 1. 2019

Specializační vzdělávání

Plán atestačních zkoušek, předatestačních stáží a povinných kurzů pro rok 2019

Radiační onkologie - Předatestační test 2019 - otázky

Radiační onkologie - Otázky k atestaci 2019

1