27. 11. 2017

Praha

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 27.11.2017 v Praze na Klinice onkologie a radioterapie FN Královské Vinohrady.

1