30. 1. 2018

Praha Motol

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 30.1.2018 v Praze na Klinice onkologie a radioterapie FN v Motole.

1