1. 3. 2022

Praha Bulovka

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP konané dne 1.3.2022 v ÚRO 1.LF UK a FN Bulovka

1