16. 6. 2022

Olomouc

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP konané dne 16.6.2022 v Olomouci.

1