14. 12. 2022

Dolní Břežany

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP konané dne 14.12.2022 v ELI (Extreme Light Infrastructure) Beamlines, Dolní Břežany

1