12. 6. 2020

Chodounského cena 2020

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF) vyhlašuje soutěž Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2019.

Soutěže se mohou účastnit pouze soutěžící, kteří v soutěžním období nepřekročili věk 40 let. Podrobná pravidla soutěže ZDE.

Přihlášení do soutěže:
Soutěžící zašle svoji práci v elektronické formě a sken podepsaného Prohlášení soutěžícího o souhlasu s pravidly soutěže na adresu předsedy SROBF doc. MUDr. Martina Doležela, Ph.D.(dolezelm@email.cz) a vědeckého sekretáře Doc. MUDr. Ing. Jakuba Cveka, Ph.D.(jakub.cvek@fno.cz).

Termín uzávěrky přihlášek je 31.8.2020.

Soutěžícím, jejichž práce se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě, bude slavnostně udělen diplom a následující ceny:

  • 1. místo 10.000 Kč
  • 2. místo 5.000 Kč
  • 3. místo 2.500 Kč
1