Plánování léčby zářením

Po vstupním vyšetření následuje zaměření na tzv. simulátoru. Jedná se o rentgenový přístroj, který simuluje ozařovací podmínky. Zde je stanovena oblast, kterou budeme ozařovat. Na Vaši kůži budou vodou nesmyvatelnou barvou zakresleny značky, které je nutno zachovat až do následující návštěvy. V určitých případech může být na simulátoru vyrobena speciální plastová fixační maska, která zajistí stále stejnou polohu při ozařování. Používá se například u nádorů v oblasti hlavy a krku nebo pánve. K nastavení správné polohy mohou být použity i jiné pomůcky. Poté bude zpravidla následovat tzv. plánovací CT.
Plánovací CT vyšetření je nutné k naplánování způsobu ozáření a k přesnému výpočtu dávky. V některých případech Vám může být podána i rentgenkontrastní látka. Po vyšetření předem určené oblasti se jednotlivé obrazy (skeny) přenesou do počítače, který slouží pro plánování léčby zářením. Lékař v počítači stanoví oblast, která bude ozařována, a také okolní struktury, které je třeba před zářením co nejvíce chránit. Jde například o míchu, plíce, střevní kličky, konečník, močový měchýř, apod. Poté radiologický fyzik připraví optimální ozařovací plán a provede kontrolní měření. Celý tento proces trvá několik dnů.

Na simulátoru budete přesně nastaveni do správné polohy dle připraveného plánu (obr. 3) tak, aby svazek záření směřoval do lékařem určené oblasti. Pomocí laserových zaměřovačů se na kůži nebo na masku zakreslí definitivní značky, které budou sloužit pro každodenní nastavení polohy na ozařovně (obr. 4). Na některých pracovištích se již můžete setkat s tzv. CT simulátorem, který spojuje funkce simulátoru s plánovacím CT.

Na simulátoru a na plánovacím CT se o Vás společně s Vaším lékařem starají radiologičtí asistenti.

5