19. 2. 2014

SÚRO Praha

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 19.2.2014 ve Státním ústavu radiační ochrany v Praze.

1