21. 3. 2006

SÚRO Praha

Zápis ze schůze Výboru SROBF ze dne 21.3.2006 konané na SÚRO, Šrobárova, Praha 10.

1