18. 1. 2022

Šlampa Pavel a kol. Radiační onkologie.

Šlampa Pavel a kol. Radiační onkologie. Maxdorf-Jessenius 2021, 771 s., ISBN 978-80-7345-674-0 

Obsáhlá monografie přináší komplexní pohled na teoretické základy radiační onkologie, radiobiologie a radiologické fyziky. Dále je zaměřena na problematiku léčby zhoubných nádorů v každodenní praxi a na speciální techniky radioterapie. Součástí publikace je i problematika dětské radioterapie a radioterapie u geriatrických pacientů, kvality v radiační onkologii, ekonomické aspekty a posudková činnost. Zabývá se rovněž výživou onkologických pacientů v průběhu léčby, radiačně indukovanými nádory a prvky umělé inteligence v radioterapii. 
Kniha je určena především pro lékaře připravující se k atestaci z radiační onkologie, nicméně moderním způsobem rozšiřuje znalosti všech lékařů pracujících v onkologii a příbuzných oborech. 
 
1