19. 5. 2007

Shromáždění členů SROBF

Zápis ze shromáždění členů Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, konané dne 19.5.2007 v Praze. 

1