16. 1. 2013

Protonové centrum Praha

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 16.1.2013 v Protonovém centru Praha.

1