24. 11. 2015

Praha

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 24.11.2015 v Praze ve FN na Královských Vinohradech.

1