14. 1. 2015

Praha

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 14.1.2015 v Praze, ve Fakultní nemocnici v Motole.

1