4. 11. 2014

Praha

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 4.11.2014 v Praze, ve FN na Královských Vinohradech.

1