15. 9. 2014

Praha

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 15.9.2014 v Praze, ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech.

1