26. 5. 2014

Praha

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 26.5.2014 v Thomayerově nemocnici v Praze.

1