12. 12. 2012

Praha

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, konané dne 12.12.2012 na 2.LF v Praze Motole.

1