23. 6. 2011

Praha

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP a ustavující schůze nově zvoleného výboru, konané dne 23.6.2011 v Praze. 

1