27. 1. 2011

Praha

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP, konané dne 27.1.2011 v Praze. 

1