14. 12. 2010

Praha

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP, konané dne 14.12.2010 v Praze.

1