25. 6. 2009

Praha

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP, konaného dne 25.6.2009 v Praze.

1