10. 12. 2018

Praha

Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP,
konané dne 10.12.2018 v Praze na Radioterapeutické a onkologické klinice Fakultní nemocnice
na Královských Vinohradech.

Přílohy ke stažení

1